Login

Free Courses

Author picture

အခမဲ့သင်တန်း

Author picture

အခမဲ့ သင်တန်း

Author picture

အခမဲ့ သင်တန်း

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Shadow Boxing ၏ရည်ရွယ်ချက်
Shadow Boxing မှာ အခင်းကို မှန်မမှန်စစ်နည်း
Shadow Boxing မှာ အရေးပါတဲ့ အခြေခံ ‌ခြေလှမ်းစနစ်
‌ခြေလေ့ကျင့်ခန်း - ၁
‌ခြေလေ့ကျင့်ခန်း - ၂
‌ခြေလေ့ကျင့်ခန်း - ၃
‌ခြေဘေးတိုက်ရွှေ့နည်း
စက်ဝန်းပတ် / Angle ဖန်တီးခြင်း
Shadow Boxing မှာကိုယ့်ကိုကိုယ် မှားမှန်းမသိပဲ မှားနေတက်တဲ့ အမှားများ
Shadow Boxing လေ့ကျင့်ရင်း မောပန်းလာတယ့်အခါ ဘယ်လိုဆက်လေ့ကျင့် ရမလဲ?
Shadow Boxing လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ အသက်ရှူနည်း
Shadow Boxing တွင်အယောင်ပြ လက်သီးထိုးနည်း
Shadow Boxing မှာ Defense စနစ်များပေါင်းပြီးလေ့ကျင့်ခြင်း
ခြေရွေ့စနစ်များ ပေါင်းပြီးလေ့ကျင့်ခြင်း
Shadow Boxing အခုမှစလေ့လာမည့်သူများ အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Shadow Boxing ၏ရည်ရွယ်ချက်
Shadow Boxing မှာ အခင်းကို မှန်မမှန်စစ်နည်း
Shadow Boxing မှာ အရေးပါတဲ့ အခြေခံ ‌ခြေလှမ်းစနစ်
‌ခြေလေ့ကျင့်ခန်း - ၁
‌ခြေလေ့ကျင့်ခန်း - ၂
‌ခြေလေ့ကျင့်ခန်း - ၃
‌ခြေဘေးတိုက်ရွှေ့နည်း
စက်ဝန်းပတ် / Angle ဖန်တီးခြင်း
Shadow Boxing မှာကိုယ့်ကိုကိုယ် မှားမှန်းမသိပဲ မှားနေတက်တဲ့ အမှားများ
Shadow Boxing လေ့ကျင့်ရင်း မောပန်းလာတယ့်အခါ ဘယ်လိုဆက်လေ့ကျင့် ရမလဲ?
Shadow Boxing လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ အသက်ရှူနည်း
Shadow Boxing တွင်အယောင်ပြ လက်သီးထိုးနည်း
Shadow Boxing မှာ Defense စနစ်များပေါင်းပြီးလေ့ကျင့်ခြင်း
ခြေရွေ့စနစ်များ ပေါင်းပြီးလေ့ကျင့်ခြင်း
Shadow Boxing အခုမှစလေ့လာမည့်သူများ အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း